?

Log in

Liefhebben is het leukste, beste, liefste, godallemachtigste op de… - Muñequita [entries|archive|friends|userinfo]
kissthedawn

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 25th, 2005|01:21 am]
kissthedawn
Liefhebben is het leukste, beste, liefste, godallemachtigste op de hele wereld.
(maar ook het pijnlijkste, moeilijkste, verwarrendste..)
linkReply